KAJ JE?

Toolbox je osrednji produkt iniciative za krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije družin (EQUAP). Nastal je ob sodelovanju 11 partnerskih ustanov iz 7 evropskih držav: Italije, Švedske, Portugalske, Belgije, Latvije, Grčije in Slovenije; iz slednje Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica ter naš Center.

KAKO GA LAHKO UPORABLJAM?

Temelji na pristopu do participacije, ki družine in vrtce obravnava kot zaveznike in partnerje pri vzgoji in izobraževanju otrok. Mogoče ga je uporabljati na več načinov, odvisno od izkušenj in kontekstov. Vsebuje teoretski okvir, ki lahko služi kot priložnost za razmislek in razpravo o izzivih partnerstva s starši ter podroben opis 15 primerov praks partnerstva z družinami in skupnostjo, ki jih lahko prilagodite in uporabite pri svojem delu.

ZAKAJ?

Močno partnerstvo med strokovnimi delavci vrtca, družinami in drugimi člani skupnosti je bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj. S prepoznavanjem vloge družine in domačega okolja kot otrokovega primarnega učnega in socialnega okolja strokovni delavci s spodbujanjem neprekinjene dvosmerne komunikacije gradijo povezave med vrtcem, družino ter skupnostjo.

Za otroke je sodelovanje njihovih družin v vzgojno-izobraževalnih procesih neprecenljivo:

  • počutijo se bolj zaščitene in varnejše, saj razumejo kaj od njih pričakujemo;
  • vzpostavijo pozitivne, čustveno varne in zaupne odnose z odraslimi, saj občutijo varnost in njihovo podporo;
  • se razvijajo v čustvenem in kognitivnem smislu, saj so njihove potrebe bolje izpolnjene, če sodeluje več odraslih;
  • pridobivajo pozitivne izkušnje z vzgojno-izobraževalno institucijo ter so bolj sproščeni in odprti do učenja, saj je delo bolj usklajeno z domom in cilji njihove družine;
  • postanejo samozavestnejši, saj vidijo, da so njihove družine cenjene;
  • so ponosni nase in na svoje družine, saj razumejo, da so njihovi domovi, institucija, ki jo obiskujejo, in skupnost tesno povezani;
  • se razvijajo emocionalno in socialno ter gradijo pozitivne in kompetentne medvrstniške odnose;
  • so bolj vključeni v učenje, doživljajo uspehe in so uspešnejši pri premagovanju izzivov.

Povzeto po: Tankersley, D., Brajković, S., Handzar, S., Rimkiene, R., Sabaliauskiene, R., Trikić, Z., Vonta, T. (2013) Od teorije k praksi: Vodnik po pedagoških področjih kakovosti ISSA. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

KJE GA NAJDEM?

Dostopen je med prosto dostopnimi gradivi na naši spletni strani – EQUAP TOOLBOX. Naj vam bodo primeri dobre prakse v pomoč na poti k ustvarjanju partnerskih odnosov med družinami in vrtci!