Hansen K.A., Kaufmann R.K. in Saifer S. (2001). Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije: praksa zgodnjega otroštva. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Knjiga Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije; praksa zgodnjega otroštva govori o tem, da obstajajo subtilne, a učinkovite metode, ki otrokom že od najzgodnejše starosti, s pomočjo odraslih, omogočajo uspešno izbiranje, spoštovanje medsebojnih razlik, razumevanje posledic svojih dejanj, spoštovanje individualnih potreb ob ohranjanju ravnovesja s potrebami skupine.

Knjiga ponuja okvire za razumevanje odnosa med vzgojo in izobraževanjem v zgodnjem otroštvu ter sposobnostjo učinkovitega delovanja v kulturi odprte, demokratične družbe. Ponuja posebna vodila, primere, metode in načine komunikacije, ki pomagajo razvijati predšolskega otroka v kulturi demokracije. Ob vsakem poglavju ponuja tudi stran za starše, ki predstavlja povzetek konceptov, ki jih spremljamo v poglavju. Hkrati na preprost, s primeri podkrepljen način kaže bistvene razlike med pristopi, ki so osredotočeni na otroka ter tradicionalnimi pristopi v vzgoji in izobraževanje v kulturi demokracije in ne le vzgajati za demokracijo.

Cena: 18,78 EUR

Cena s 50% popusta: 9,39 EUR

 

Naročilnica