V okviru projekta PIQET si prizadevamo za izboljšanje profesionalnega razvoja izvajalk/cev različnih oblik vseživljenjskega učenja  strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V prvi fazi bomo poskušali identificirati, kateri profili omenjenih izvajalk/cev so prisotni v našem nacionalnem in evropskem prostoru, katere dejavnosti profesionalnega razvoja izvajajo ter naredili pregled obstoječih praks zaposlovanja, izbora in profesionalnega razvoja omenjenih izvajalk/cev s posebnim poudarkom na praksi znotraj mreže ISSA.

V nadaljevanju bomo oblikovali načela kakovosti za izvajalce/ke dejavnosti profesionalnega razvoja, ki bodo vključevali kazalnike kakovosti ter primere praks, ki bodo uporabna tako za samoopazovanje kot opazovanje, omenjeno orodje pa bo lahko izvajalcu/ki v pomoč pri načrtovanju nadaljnjega profesionalnega razvoja.

Razvili bomo tudi modul za usposabljanje izvajalcev dejavnosti profesionalnega razvoja, katerega namen je oblikovanje skupnega razumevanje kakovosti na tem področju ter izboljšanje tako reflektivnih kompetenc kot tudi kompetenc na področju vodenja skupine.

V zadnji fazi pa bomo oblikovali še priročnik, ki bo s primeri ponazarjal uporabo predhodno oblikovanih načel kakovosti ter bo izvajalcem/kam dejavnosti profesionalnega razvoja lahko v pomoč pri njihovem profesionalnem razvoju.

 

Projektni partnerji:

 

Pridruženi partner:

  • Network of Education Policy Centers (NEPC)