Brajković, S., Handzar, S. (2016)

Priročnik Od dobre k odlični praksi: orodje profesionalnega razvoja za večjo kakovost prakse v vrtcih in osnovnih šolah, je eno izmed orodij za izboljšanje kakovosti prakse in profesionalni razvoj, razvito v okviru Mednarodnega združenja Korak za korakom (ISSA). Priročnik pojasnjuje posamezne kazalnike kakovosti pedagoških področij kakovosti ISSA in sicer tako, da podaja konkretne primere k vsakemu kazalniku kakovosti na treh oz. štirih stopnjah kakovosti:

Stopnja 0 – neprimerna praksa

Stopnja 1 – dober začetek

Stopnja 2 – kakovostna praksa

Stopnja 3 – napredovanje.

Cena: 27,00 €

Naročilnica