Stokes Szanton E. (2001). Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od prvega do tretjega leta starosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Priročnik "Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od prvega do tretjega leta starosti" je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem, pedagogom in drugim strokovnim delavcem v vrtcih, ki uvajajo sodobne vzgojno-izobraževalne pristope.

Strokovnemu osebju v vrtcih je pomemben vodnik pri oblikovanju okolij, ki otrokom omogočajo domačnost in dobro počutje, dajejo možnosti za raziskovanje, izbiro, aktivno in učinkovito učenje ter razvoj, kjer se uresničuje individualizacija, skrb za otrokovo zdravje, nego ter izgrajuje skupnost staršev, otrok in strokovnega osebja. Promovira timski pristop pri načrtovanju in realizacijo vzgojno-izobraževalnih programov.

Priročnik dopolnjuje in zaokrožuje ponudbo seminarjev ter drugih oblik izobraževanja strokovnega osebja, pri uresničevanju na otroka osredotočenih pristopih. Namenjen je tudi vsem tistim, ki iščejo uspešne poti za uvajanje nacionalnega kurikuluma, pri njihovem raziskovanju in odkrivanju, saj s svojimi teoretičnimi in praktičnimi primeri k temu naravnost izziva in spodbuja.

Cena: 24,45 EUR

Cena s 50% popusta: 12,22 EUR

Gradiva trenutno nimamo na zalogi.

Naročilnica