Daniels, E. R. in Stafford, K. (2003). Oblikovanje inkluzivnih oddelkov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.       

Knjiga »Oblikovanje inkluzivnih oddelkov« obravnava tematiko vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtce in šole. Sodi v sklop priročnikov na otroke/učence osredotočene metodologije dela v vrtcih in šolah in  vsebuje tematike z mnogih področij, kot so na primer: značilnosti inkluzivne šole/vrtca; pomen razvijanja spretnosti opazovanja in natančnega ocenjevanja razvoja in napredka otrokovih sposobnosti in znanj; izdelovanje individualiziranih programov dela v inkluzivnih oddelkih, ki temeljijo na opazovanju in ocenjevanju napredka razvoja; pomen vključenosti staršev v vzgojno-izobraževalni proces.

V zadnjem delu knjiga ponuja konkretne predloge in oblike vzpodbujanja intelektualnega, čustvenega, socialnega in telesnega razvoja otrok v okolju, kjer bodo otrokove individualne značilnosti, sposobnosti in potrebe maksimalno izražene ter kjer bodo njihove potrebe zadovoljene.

Cena: 23,48 EUR

Cena s 50% popusta: 11,74 EUR

Naročilnica