Walsh K.B. in Coughlin P. (2002). Na učenca osredotočena metodologija dela v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Knjiga z naslovom: »Na učenca osredotočena metodologija v prvem razredu osnovne šole« temelji na ideji povezovanja teoretičnega in praktičnega vpogleda v potrebe in značilnosti učenja šest do sedemletnih otrok.

Z uvajanjem devetletke v slovensko osnovnošolsko izobraževanje se srečujemo ravno s problemom razumevanja in poznavanja šestletnikov. Hkrati pa se srečujemo tudi z vprašanjem in problemom oblikovanja spodbudnega učnega okolja, spremljanja in ocenjevanja učenja otrok ter z vprašanjem organizacije razvojno primernih pristopov, osredotočenih na otroka.

Knjiga je namenjena učiteljem, ki poučujejo v prvi triadi, šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem osnovnih šol. Z osnovno idejo izobraževanja za 21. stoletje pa knjiga nagovarja tudi starše otrok prihodnjih generacij.

Sama vsebina knjige dopolnjuje in zaokrožuje ponudbo seminarjev ter drugih oblik izobraževanja strokovnega osebja, pri uresničevanju na otroka osredotočenih pristopov.

Cena: 24,45 EUR

Cena s 50% popusta: 12,22 EUR

Naročilnica