Walsh K.B. in Coughlin P. (2003). Na učenca osredotočena metodologija dela v drugem, tretjem in četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Knjiga za naslovom "Na učenca osredotočena metodologija dela v drugem, tretjem in četrtem razredu osnovne šole" je nadaljevanje knjige " Na učenca osredotočena metodologija dela v prvem razredu osnovne šole".

Odgovarja na vprašanja o organizaciji razvojno primernih pristopov osredotočenih na osem-, devet- in desetletnike, o oblikovanju vzpodbudnega učnega okolja, vlogah učitelja v razredu, ki je osredotočen na učenca, ter o spremljanju in ocenjevanju otrok.

Knjiga je namenjena vsem učiteljem, ki poučujejo v prvi triadi, šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem osnovnih šol. Z osnovno idejo izobraževanja za 21. stoletje pa knjiga nagovarja tudi starše otrok prihodnjih generacij.

Sama vsebina knjige dopolnjuje in zaokrožuje ponudbo seminarjev ter drugih oblik izobraževanja strokovnih delavcev pri uresničevanje na otroka osredotočenih pristopov.

Cena: 31,30 EUR

Cena s 50% popusta: 15,65 EUR

Naročilnica