Lead for ECO JUSTICE

V okviru projekta stremimo k razvoju kulture v osnovnih šolah, ki bi temeljila na vrednotah eko pravičnosti, in sicer s krepitvijo zmogljivosti različnih deležnikov v izobraževanju in zagotavljanjem profesionalnega razvoja timom vodstvenih delavcev_k osnovnih šol za razvoj raznolikih in demokratičnih šolskih kultur, osredotočenih na to, kar je najbolj pošteno do vseh živih bitij. .

Za to si bomo prizadevali preko izboljševanja znanja predstavnikov partneskih organizacij, oblikovanja stališč in veščin o trajnosti, profesionalnega delovanja z empatijo, odgovornostjo in skrbnostjo ter vključevanjem izobraževalnih načel eko pravičnosti.

Razvili bomo tudi izobraževalni program za usposabljanje vodstva šol za razvoj šolske kulture, ki temelji na eko pravičnosti ter za izvedbo le-tega usposobili 15 trenerjev. Na podlagi tega programa bomo vplivali na dvig kompetenc za razvoj šolske kulture, ki temelji na eko pravičnosti pri 20 vodstvenih timih osnovnih šol.

Sodelujoče institucije:

- Mreža centara za obrazovne politike, Hrvaška (kot vodilni partner)

- Forum za slobodu odgoja, Hrvaška

- Centar za obrazovne politike, Srbija

- European Research Institute, Madžarska

- Osnovna škola Janka Leskovara, Hrvaška

- Osnovna škola Kralj Petar Prvi, Srbija

- Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Madžarska

- Pedagoški inštitut, Slovenija

- Osnovna šola Brinje Grosuplje, Slovenija

Obdobje trajanja projekta:

1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

Vir oziroma financer:
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (KA2).