Koledar dejavnosti za šolsko leto 2023/24

September 2023

20. 9. 2023 - Rok za prijavo v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom ter rok za prijavo na uvodne seminarje

28. 9. 2023 - To mora vedeti vsak vodja USS (storitev je namenjena novo vključenim vrtcem/šolam in novim vodjem)

Oktober 2023

5. in 6. 10. 2023 - Koristno s prijetnim za koordinatorje

Oktober 2023-maj 2024

  • Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce)
  • Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (2. del za vrtce)
  • Globine prakse Korak za korakom (3. del za vrtce)
  • Korak za korakom v prakso (1. del za osnovne šole)
  • Korak za korakom v prakso (2. del za osnovne šole)

November 2023

9. 11. 2023 - Koristno s prijetnim za ravnatelje (1 dan)

Januar 2024

25. 1. 2024 - Reflektivno srečanje za vodje USS

Februar 2024

6. 2. 2024 - Reflektivno srečanje za ravnatelje (Wanda)

15. 2. 2024 - Podpora vodjem medregijskih srečanj

Marec-april 2024

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote – (med)regijska srečanja za strokovne delavce vrtcev in osnovnih šol

Maj 2024

23. 5. 2024 - Zaključno srečanje strokovnih delavcev, ravnateljev, vodij iz naše Mreže ...

Julij 2024

15. 7.  2024 - Oddaja dokumentacije o vodenju USS