V projektu InTrans želimo promovirati in izboljševati prakse, povezane s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti ter naslavljati sistemske spremembe, ki omogočajo mehak prehod. S tem namenom v partnerstvu sodelujemo tudi z  Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, ki ima status pridruženega partnerja. 

Nadaljujejmo z delom, ki smo ga začeli v projektu START.

Glavni cilj projekta je zagotavljanje mehkega in inkluzivnega prehoda za vse otroke in njihove družine preko usposabljanja strokovnih delavcev in sodelovanja z odločevalci politik. 

Obdobje trajanja projekta:

1. 1. 2020 - 14. 1. 2023

Sodelujoče institucije:

  • Centre for Innovations in the Early Years - Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) - vodilni partnerji (Belgija);
  • Ghent University - Centre for Diversity and Learning and Department of Social Work and Social Pedagogy (Belgija);
  • International Step by Step Association (Nizozemska);
  • University of Bologna (Italija);
  • Tampere University (Finska);
  • Union of Pedagogues Denmark (Danska);
  • Pedagoški inštitut - Center za kakovst v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Slovenija);
  • MIZŠ (pridruženi partner).

 

Brošura o stanju na področju prehoda otrok iz vrtca v šolo v Sloveniji

Predstavitev zakonskih podlag, uvajanja sprememb na področju mehkega prehoda v Sloveniji

 

Vodja projekta na PI:

mag. Mateja Režek

Vir oziroma financer:

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (KA3).