V mednarodni strokovni javnosti se vedno bolj izpostavlja vloga vrtca kot povezovalca deležnikov v lokalnem okolju in zagovornika kakovostnih predšolskih programov za otroke, stare do treh let. Izobraževanje je namenjeno strokovnim in vodstvenim delavcem vrtca, ki želijo pridobiti kompetence na tem področju.

Udeleženci boste spoznali pomen kritičnosti razvojnega obdobja do treh let, iskali poti do akterjev v lokalni skupnosti in načrtovali akcije za ozaveščanje o kakovosti na področju pristopov pri delu z otroki in njihovimi starši. Seznanili se boste tudi z dokumentom Okvir kakovosti za prakse v zgodnjem otroštvu pri strokovnem delu z otroki do tretjega leta starosti.

Trajanje: 16 ur + 4 ure oz. po dogovoru
Ciljna skupina: strokovni, svetovalni in vodstveni delavci vrtca

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica