V kolikšni meri se zavedamo in prepoznavamo lastne predsodke in stereotipe do migrantskih, romskih in drugih družin iz socialno, ekonomsko, kulturno in etnično drugačnih okolij? Prepoznavanje in premagovanje lastnih predsodkov in stereotipov, razumevanje odnosov moči v družbi ter posledic pripadnosti (ne)privilegiranim skupinam je osnova za upoštevanje in spoštovanje različnosti ter uresničevanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju vsem otrokom ne glede na njihovo socialno, ekonomsko, kulturno ali etnično poreklo.

Vsemu temu, s posebnim poudarkom na zagotavljanju socialne pravičnosti na ravni vključevanja migrantskih, romskih in drugih ranljivih otrok in njihovih družin v vzgojo in izobraževanje, predvsem pa konkretnim izkušnjam udeležencev se bomo posvetili v omenjenem seminarju.

Trajanje: 24 ur + 4 ure oz. po dogovoru

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev/osnovnih šol, ravnatelji oziroma drugi vodstveni delavci vrtcev/osnovnih šol

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica