Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Uvodni seminar se izvaja ločeno:

 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od 0 do treh let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od tri do šest let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce prve triade osnovne šole (1. in 2. del).

ZA VRTCE

Naslov seminarja

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, II. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, II. del

Ciljna skupina

 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci

Teme

 • Izhodiščna filozofija
 • Interakcije
 • Učno okolje
 • Družina in skupnost
 • Dimenzije individualnosti
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja
 • Načrtovanje in spremljanje
 • Inkluzija
 • Profesionalni razvoj
 • Izhodiščna filozofija
 • Interakcije
 • Učno okolje
 • Družina in skupnost
 • Dimenzije individualnosti
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja
 • Načrtovanje in spremljanje
 • Inkluzija
 • Profesionalni razvoj

Obseg

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

Cena

120,00 €/osebo (20€/dan izobraževanja)

120,00 €/osebo (20€/dan izobraževanja)

120,00 €/osebo (20€/dan izobraževanja)

120,00 €/osebo (20€/dan izobraževanja)

Rok prijave

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

Prijavnica

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

V primeru regijske izvedbe Uvodnega seminarja nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona.

Cena velja za člane Mreže. Za udeležence, ki niso člani Mreže, znaša kotizacija 200 €/osebo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA OSNOVNE ŠOLE

Naslov seminarja

Uvodni seminar za implementacijo metodologije Korak za korakom v osnovni šoli, 1. del

Uvodni seminar za implementacijo metodologije Korak za korakom v osnovni šoli, 2. del

Ciljna skupina

 • učitelji prve triade osnovne šole
 • vodstveni delavci osnovne šole
 • svetovalni delavci osnovne šole
 • učitelji prve triade osnovne šole
 • vodstveni delavci osnovne šole
 • svetovalni delavci osnovne šole

Teme

 • Izhodiščna filozofija
 • Interakcije
 • Učno okolje
 • Družine
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja
 • Načrtovanje in spremljanje
 • Inkluzija
 • Profesionalni razvoj

Obseg

16 ur (4 x po 4 pedagoške ure)

 

16 ur (4 x po 4 pedagoške ure)

 

Cena

80,00 €/osebo (kar znese 20€/dan izobraževanja)

 

80,00 €/osebo (kar znese 20€/dan izobraževanja)

 

Rok prijave

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

 

15. september 2020 (oz. do zapolnitve mest)

 

Prijavnica

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

 

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico.

 

V primeru regijske izvedbe Uvodnega seminarja nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona.

Cena velja za člane Mreže. Za udeležence, ki niso člani Mreže, znaša kotizacija 140 €/osebo.