Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Uvodni seminar se izvaja ločeno:

 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od 0 do treh let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od tri do šest let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce prve triade osnovne šole.

ZA VRTCE

Naslov seminarja

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, II. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, II. del

Ciljna skupina

 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci

Teme

 • Izhodiščna filozofija;
 • Interakcije;
 • Učno okolje;
 • Družine;
 • Dimenzije individualnosti;
 • Izhodiščna filozofija;
 • Interakcije;
 • Učno okolje;
 • Družine;
 • Dimenzije individualnosti;
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Načrtovanje in spremljanje;
 • Inkluzija;
 • Profesionalni razvoj.
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Načrtovanje in spremljanje;
 • Inkluzija;
 • Profesionalni razvoj.

Obseg

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

Cena

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Rok prijav

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

Prijavnica

https://goo.gl/forms/Vaj2ol0ilFsnuvk23

https://goo.gl/forms/aqYu5SzR24m1EGJt2

https://goo.gl/forms/ZrLZUHtQC6gjGUD43

https://goo.gl/forms/ZrLZUHtQC6gjGUD43

 

ZA OSNOVNE ŠOLE

Naslov seminarja

Uvodni seminar za implementacijo metodologije Korak za korakom v osnovni šoli

Ciljna skupina

 • učitelji prve triade osnovne šole
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci

Teme

 • Oblikovanje spodbudnega učnega okolja;
 • Opazovanje, načrtovanje in evalvacija VIZ procesa;
 • Sodelovanje z družinami;
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Kakovostne interakcije, profesionalnost; aplikacija demokratičnih vrednot in principov inkluzivnosti, participativnosti ter spoštovanja drugačnosti.

Obseg

16 ur (4 x po 4 pedagoške ure)

Cena

67,00 €/osebo (za člane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom);

77,00 €/osebo (za nečlane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom)

Rok prijav

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

Prijavnica

https://goo.gl/forms/3P9DHxqHwcsG6Nkl2