Cilj projekta je boj proti segreaciji otrok in družin iz ranljivih skupin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni. S pobudo želimo pripomoči k izboljšanju prehoda otrok iz težje dosegljivih družin v vrtec oz. osnovno šolo ter prispevati k boljši izkušnji njihovega izobraževanja in posledično boljših učnih rezultatov. Naš cilj je tudi povezovanje različnih storitev, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu, s čimer stremimo k dolgoročnosti implementiranih dejavnosti. 

 

TOY to Share, Play to Care je nadaljevanje pobude TOY for Inclusion, kar pomeni, da bomo lahko uspešno delo v naših knjižnicah igrač nadaljevali tudi v prihodnje in obenem načrtovali ter vzpostavili še eno v novem okolju.  Koncept povezovanja skupnosti in uspešen boj proti socialni segregaciji, ki smo ga zasnovali v projektu TOY for Inclusion, želimo predstaviti širšemu občinstvu kot tudi oblikovalcem in odločevalcem lokalnih, nacionalnih ter mednarodnih politik. 

 

Na tej povezavi dostopate do uradne strani projekta: TOY for Inclusion, 2. del

Projekt sofinancirata Evropska komisija in Open Society Foundation Mednarodnem konzorciju ICDI (NL), ISSA (NL), OASbS (HR), Centre for Education Initiatives (LV), WOS (SK), PHF (Hu) ter Associazione 21. Iuglio (IT) so se pridružili še DCU (IRL), Akromfed (TU) ter Salvation Army Netherlands (NIZ).