Tematske konference (v nadaljevanju TK) so oblika nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih in vodtsvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih zavod samostojno organizira, kadar v okviru nabora objavljenih programov ni programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim potrebam. Posamezni vrtci/šole se lahko pri izvedbi tudi združujejo.

Ciljna skupina: kolektiv oz. del kolektiva vrtca/šole

Število udeležencev: vsaj 20 in največ 30

Obseg in kotizacija usposabljanja: TK je lahko 8-, 16- ali 24- urna, s 4-urnim dodatnim srečanjem, ki je namenjeno podpori pri uvajanju sprememb in izboljševanju VIZ prakse.

POMEMBNO!

Med vsako izvedbo imajo posamezniki možnost preizkusiti novo pridobljena znanja v praksi in nato izkušnje deliti ter reflektirati z udeleženci izobraževanja. V okviru dodatnega srečanja pa z udeleženci kritično reflektiramo spremembe, ki so jih vpeljali v prakso, in iščemo možnosti za njihovo nadgradnjo.


 

Obseg (ped. ure)

Kotizacija na zavod  (cena velja za največ 30 udeležencev)

Kotizacija za vsakega dodatnega udeleženca

8 + 4

1.245 € (plus potni stroški predavatelja)

55 €

16 + 4

2.075 € (plus potni stroški predavatelja)

75 €

24 + 4

2.905 € (plus potni stroški predavatelja)

95 €

 

 

 

 

 

Ciljna skupina: kolektiv oz. del kolektiva vrtca/šole

Število udeležencev: vsaj 20 in največ 30

Lokacija izvedbe: sedež naročnika (vrtec/osnovna šola)

 

Rok prijave: 15. oktober 2020

Prijavnica: https://forms.gle/A6Z1JwmFnB2kn5Mr8