Učno okolje pomembno vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj otrok. Z oblikovanjem fizično in psihološko varnega in spodbudnega okolja, ki vsebuje in ponuja raznovrtstno razvojno primerno gradivo, naloge in priložnosti za učenje, strokovni delavec spodbuja učenje otrok s samostojnim raziskovanjem, raziskovanjem v skupini, igro, dostopom do različnih virov, interakcijo z drugimi otroki in odraslimi.

Strokovni delavci bodo spoznavali strategije, ki omogočajo oblikovanje spodbudnega učnega okolja, reflektirali ter načrtovali oblikovanje učnega okolja v svojem oddelku.

Trajanje: 16 ur + 4 ure oz. po dogovoru
Ciljna skupina: strokovni, svetovalni in vodstveni delavci vrtca in osnovne šole

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica