Kljub dejstvu, da naj bi bil izobraževalni sistem vsem enako dostopen, ne pomeni, da v njem ni diskriminacije, da so vsi otroci enako sprejeti in da imajo enake možnosti za uspeh. Že zaradi dejstva, da so pričakovanja posameznega strokovnega delavca do različnih otrok različna, strokovni delavec otrokom v istem oddelku nehote ne daje enakih možnosti.

Zakaj vsakemu otroku in družini omogočiti enake možnosti za učenje in sodelovanje ne glede spol, raso, etnično pripadnost, kulturo, materni jezik, vero, strukturo družine, socialno-ekonomski status ali posebne potrebe, kako oblikovati inkluzivne oddelke ter o drugih pomembnih vsebinah v povezavi z razumevanjem, sprejemanjem in uresničevanjem inkluzije, različnosti ter demokratičnih vrednot v VIZ bomo govorili v okviru omenjenega seminarja.

Trajanje: 16 ur + 4 ure oz. po dogovoru

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev/osnovnih šol, ravnatelji oziroma drugi vodstveni delavci

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica