Vonta, T. (ur.) (2004). Povezanost sledenja razvoja otrok in učenja: dejavnosti v oddelkih za otroke od tretjega do šestega leta starosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Priročnik „Povezanost sledenja razvoja otrok in učenja: dejavnosti v oddelkih za otroke od tretjega do šestega leta starosti" je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev v vrtcih, kot pomoč pri načrtovanju dela z otroki.

Priročnik sestavljajo naslednja poglavja: Socialni in čustveni razvoj; Jezik; Spoznavni razvoj; Telesni razvoj; Zdravje in varnost; Ustvarjalnost.

Poleg vsebine priročnik vsebuje tudi Ocenjevalni instrument metodologije Korak za korakom ter navodila za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice od tri do šest let starih otrok. Instrument služi kot pomoč pri zbiranju, urejanju in beleženju informacij, do katerih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev prihajajo preko procesa opazovanja.

Cena: 7,09 EUR

Cena s 50% popusta: 3,55 EUR

 

Naročilnica