Paketek je namenjen posameznim strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol, vključenih v Mrežo, ki želijo dokumentirati svoj profesionalni razvoj tekom izbranega šolskega leta s ciljem poglabljanja razumevanja kakovosti VIZ prakse in dvigu njihovih kompetenc.

Paketek vključuje:

  • možnost oddaje in pregleda portfolia strokovnega delavca iz vrtca/osnovne šole;
  • po oddaji portfolia strokovni delavec prejme pisno povratno informacijo ter po potrebi povabilo na reflektivni razgovor v zvezi z morebitnimi popravki (možna je ena dopolnitev portfolia);
  • za ustrezno oblikovan portfolio oziroma ustrezno dopolnitev na podlagi povratne informacije ali reflektivnega razgovora, se strokovnemu delavcu izda potrdilo.

Cena članstva v Paketku Portfolio je 250 €.

Prijavnica za članstvo v Paketku Portfolio 2020/21