Prepoznavanje vloge družine in domačega učnega okolja kot otrokovega primarnega učnega in socialnega okolja se odraža v skrbi vrtca na področju zagotavljanja kakovostih priložnosti za krepitev starševskih kompetenc.

Tematsko zasnovana interaktivna predavanja in delavnice za starše in stare starše jim pomagajo razumeti pomen zagotavljanja kakovostnih interakcij in učnih izkušenj v domačem okolju ter kakovostnega preživljanja časa z otrokom. Staršem in starim staršem je v okviru srečanj omogočena tudi priložnost za medsebojno učenje in podporo.

Ciljna skupina: starši in stari starši predšolskih otrok

Izvedba: konkretne teme in izpeljava srečanja v vrtcu so predmet dogovora med naročnikom (vrtec) in izvajalcem (Korak za korakom - Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju).

Trajanje: po dogovoru

Kotizacija: 300,00 EUR za 2 pedagoški uri in potni stroški predavateljev.

Prijavnica za seminar.