Učeča se skupnost je oblika srečevanja strokovnih delavcev v vrtcu/osnovni šoli, ki nudi možnosti za medsebojno profesionalno podporo in omogoča oblikovanje skupnega razumevanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.

Izobraževanje je namenjeno vodjem učečih se skupnosti v vrtcu in osnovni šoli in tistim, ki bi to radi postali, z namenom razumeti strukturo in mehanizme delovanja učeče se skupnosti. Udeleženci boste pridobili znanja dela z odraslimi ter spoznali strategije, kako oblikovati in voditi učečo se skupnost, da bo le-ta predstavljala smiselno podporo zaposlenim. Izobraževanje ni ozko namenjeno tistim, ki delajo po metodologiji Korak za korakom, ampak vsem, ki v okviru svojega vrtca ali osnovne šole želijo oblikovati skupino, ki se bo redno srečevala in nudila profesionalno podporo zaposlenim v vrtcu ali šoli.

Trajanje: 8 ur + 4 ure oz. po dogovoru

Ciljna skupina: strokovni, svetovalni in vodstveni delavci vrtcev/osnovnih šol

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica