Dejavnost obsega opazovanje v oddelku z reflektivnim razgovorom. Cilj opazovanja je urjenje v uporabi Opazovalnega instrumenta za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ prakse, urjenje v opazovanju, zapisovanju opaženega ter  reflektiranju opaženega. Razgovor po opazovanju nam služi kot model reflektivnega razgovora, ki med strokovnimi delavci spodbuja profesionalni razvoj ter oblikovanje skupnega razumevanja kakovosti na izbranem pedagoškem področju kakovosti ISSA.

Opazovanje pričnemo v času jutranjega kroga. V oddelku smo opazovalci prisotni do 1,5 ure. Sledi reflektivni razgovor z opazovanima strokovnima delavkama. V enem dnevu lahko izvedemo do dve opazovanji z razgovorom. Z namenom prenosa modeliranega procesa kontinuirane skrbi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca/osnovne šole v prakso, priporočamo, da je na opazovanju prisoten predstavnik vodstva vrtca/osnovne šole ter nekaj strokovnih delavcev.

Trajanje: 1 dan

Ciljni skupini: strokovni in vodstveni delavci vrtca/osnovne šole

Kotizacija: 200,00 EUR ter potni stroški predavateljev.

Prijavnico najdete tukaj: Modeliranje opazovanja v oddelku in reflektivnega razgovora po opazovanju .