Vodja profesionalne učeče se skupnosti[1] ima pomembno vlogo pri vodenju sodelavcev k skupnemu cilju, vendar tudi on potrebuje kritičnega prijatelja in sogovornika.

V okviru štirih srečanj,[2] ki so časovno prilagojene dinamiki srečanj profesionalne učeče se skupnosti na nivoju posameznega vrtca/OŠ, eno srečanje učeče se skupnosti modeliramo, nato pa vodjo na treh ločenih srečanjih spremljamo ter mu nudimo ustrezno podporo pri vodenju učeče se skupnosti.

V okviru zadnjega srečanja opravimo evalvacijo in skupaj z vodjo oblikujemo načrt za naslednja srečanja, ki jih vodja izpelje individualno.

Trajanje: 4 srečanja po 2 šolski uri

Ciljna skupina: vodja profesionalne učeče se skupnosti

Kotizacija: 400,00 EUR ter potni stroški predavateljev;

Prijavnica za seminar.

 

 

[1] Oblikovana profesionalna učeča se skupnost na nivoju vrtca/osnovne šole JE pogoj.

[2] Dejavnost se smiselno dopolnjuje z udeležbo na seminarju “Oblikujmo profesionalno učečo se skupnost”, vendar udeležba na omenjenem seminarju ni pogoj.