Vonta, T. (ur.), Ševkušić, S. (ur.) (2011). Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev/Izzazovi i usmerenja profesionalnog razvoja učitelja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

Monografija je nastala v okviru projekta Komparativno raziskovanje sistema profesionalnega razvoja učiteljev v Srbiji in Sloveniji kot del znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo.

Monografija je sestavljena iz osmih prispevkov. Avtorji prispevkov iz Slovenije prihajajo s pedagoških fakultet v Ljubljani in Kopru ter s Pedagoškega inštituta, vsi avtorji srbskih prispevkov pa prihajajo z Instituta za pedagoška istraživanja, kar priča o močni zastopanosti raziskovalcev tega področja na njihovem inštitutu.

Prispevki se po vsebinski naravnanosti precej razlikujejo, saj obravnavajo vprašanja profesionalnega razvoja na različnih stopnjah izobraževalnega sistema od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja.

Cena: 10,00 EUR

Cena s 50% popusta: 5,00 EUR

Gradiva trenutno nimamo na zalogi.

Naročilnica