Svetovanje strokovnemu delavcu/koordinatorju s področij profesionalnega razvoja, profesionalizacije oz. svetovanje, vezano na konkretne primere iz prakse (npr. urejanje učnega okolja, oblikovanje načrta profesionalnega razvoja, vodenje učeče se skupnosti ipd). Vsebina svetovanja se določi po dogovoru.

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtca/osnovne šole

Kotizacija: 200,00 EUR ter potni stroški predavateljev.

Trajanje: 4 ure

Prijavnica za seminar.