Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) izvaja pobudo »Svet v učilnici« (World in classroom – WIC), preko katere za nekaj ur v slovenske vrtce in šole povabijo tuje študente, ki so na izmenjavi v Sloveniji.

Če se želi tudi vaš vrtec oz. osnovna šola v prihajajočem študijskem semestru vključiti v pobudo, najdete koristne informacije o sodelovanju v letaku World in Classroom_SLO, na povezavi Predstavitev WIC 2017 pa si lahko preberete kratko predstavitev pobude in predstavitev študentov, ki so sodelovali v WIC-u v preteklem študijskem letu.

 

Za dodatne informacije se obrnite na sodelavko CMEPIUS-a Anjo Dolžan: anja.dolzan@cmepius.si, 01 620 94 58