Ali in kako spodbujate razvoj kritičnega mišljenja pri otrocih? Ker postaja življenje vedno bolj zahtevno in obenem demokratično, postaja vedno bolj očitno, da morajo otroci razviti veščine reševanja problemov, kritičnega proučevanja določenih situacij, primerjanja različnih stališč in mišljenj ter sprejemanja premišljenih ter smiselnih odločitev. Prav tako je očitno, da predstavlja sposobnost kritičnega mišljenja nekaj, kar je potrebno spodbujati znotraj učenja samega, saj se tega ni mogoče naučiti zunaj neposrednih aktivnosti učenja in dela.

V okviru seminarja boste udeleženci spoznali strategije in tehnike dela s predšolskimi otroki, ki spodbujajo različne aktivnosti za razvijanje kritičnega mišljenja otrok v skladu z njihovo razvojno in individualno stopnjo razvoja.

Trajanje: 16 ur + 4 ure

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev v oddelkih 2. starostnega obdobja, ravnatelji oz. drugi vodstveni delavci

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica